Privacyverklaring 2019-11-21T12:09:21+01:00
Houten vloer Theo van Epen
5 Keizers Amsterdam door Kabaz_MGL2894-HDR
TORREN_180406_1_0139 (1)
Slider 1-min resize
5 Keizers Amsterdam door Kabaz_MGL2894-HDR
previous arrow
next arrow

PRIVACYVERKLARING THEO VAN EPEN

Uw persoonlijke gegevens wilt u niet zomaar afgeven. Ze worden voor diverse doeleinden gevraagd. Wij lichten graag toe waarvoor dit bij ons nodig kan zijn. Op deze pagina leggen we u uit waarom wij een aantal gegevens nodig hebben. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, laat het ons dan weten. Theo van Epen, gevestigd aan de Herenstraat 28 te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32059976 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Theo van Epen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Theo van Epen persoonsgegevens verwerkt: a. (Potentiële) klanten; b. Bezoekers in de winkel van Theo van Epen; c. Bezoekers van de website(s); d. Sollicitanten; e. Alle overige personen die met Theo van Epen contact opnemen of van wie Theo van Epen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Theo van Epen verwerkt persoonsgegevens die: a. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bezoek in de winkel), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals onder meer naam, geslacht, e-mailadres, aankoop-, betalings- en bestelgeschiedenis, mail-, factuur,- en/of leveringsadres, telefoonnummer. b. Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Theo van Epen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

3. Doeleinden verwerking

Theo van Epen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Theo van Epen behandelt de persoonsgegevens die de klant aan Theo van Epen verstrekt of ooit verstrekt heeft op de website, om de informatie van de klant te kunnen behandelen en om aan verzoeken van de klant te kunnen voldoen.
b. De gegevens kunnen voor identificatie, gerichte marketing, klantenonderzoek, servicebrieven en statistieken worden gebruikt. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om post en e-mails naar de klant te versturen, voor marketing en het verstrekken van informatie via de telefoon. Dit alles alleen wanneer klant zich inschrijft voor de nieuwsbrief via de website of wanneer klant een bestelling heeft geplaatst. Indien de klant niet wenst dat zijn/haar gegevens voor marketing per e-mail worden gebruikt, kan de klant dat aan Theo van Epen kenbaar maken door een bericht te sturen aan info@theovanepen.nl of zich afmelden onderaan de mailing. De klant kan op elk gewenst moment contact met Theo van Epen opnemen om van enige vorm van marketing die aan de klant gericht is, af te zien.
c. Het bijhouden van gebruikersstatistieken van de websites. De gegevens kunnen tevens worden gebruikt om surfgedrag te analyseren met als doel de klant van relevante informatie en marketingmateriaal te voorzien en om de website te verbeteren.
d. Theo van Epen maakt gebruik van de advertentiediensten van Google. Meer informatie over het verzamelen, delen en gebruik van gegevens door Google kan de klant vinden in Googles privacy policy: (https://policies.google.com/technologies/partnersites?hl=nl)
f. Theo van Epen maakt gebruik van cookies. Door cookies kunnen wij de functionaliteit van de website verbeteren. Daarnaast kunnen we bijhouden hoeveel en welke advertenties aan u worden getoond, zodat u niet steeds dezelfde advertentie ziet. g. Wanneer u niet wil dat we deze gegevens van u verzamelen dan kunt u: 1.Cookies verwijderen uit uw browser bij de instellingen van uw browser. 2.Instellen dat uw browser cookies niet automatisch accepteert. Houd er rekening mee dat websites minder goed zullen functioneren, wanneer u cookies niet accepteert. Onze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze websitebeheerder voor analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

4. Rechtsgrond

Theo van Epen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: a. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; b. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het verzenden van facturen en / of bestellingen en het gebruik van contactgegevens om materialen op te slaan voor een klant.

5. Verwerkers

Theo van Epen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Theo van Epen persoonsgegevens verwerken. Theo van Epen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Theo van Epen deelt persoonsgegevens met derden als dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting (b.v. fiscale verplichtingen) nodig is. Theo van Epen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Theo van Epen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Theo van Epen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren en beschermen van gegevens

Theo van Epen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Als de klant akkoord gegaan is om als klant bij Theo van Epen geregistreerd te staan, zullen de persoonsgegevens van de klant bewaard blijven totdat de klant zich weer afmeldt. Dit om te voorkomen dat voor de klant relevante informatie zoals gebruikte materialen verloren gaat. De klant kan zich op elk gewenst moment afmelden als klant via e-mail. Zijn/haar persoonsgegevens zullen alleen zolang als volgens de wet nodig is of zolang als nodig is voor Theo van Epen om aan haar verplichtingen jegens de klant, bijv. het voltooien van een levering of garantieverplichtingen te kunnen voldoen, worden bewaard. De persoonsgegevens van de klant zullen hoe dan ook niet langer worden bewaard dan wettelijk is toegestaan krachtens de wet bescherming persoonsgegevens. Theo van Epen hanteert daarnaast in beginsel de volgende bewaartermijn: a. (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; b. Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; c. Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

Hoe beschermt Theo van Epen de persoonsgegevens van de klant? Om de persoonsgegevens van de klant te beschermen heeft Theo van Epen beveiligingsprocedures opgesteld en technische en organisatorische maatregelen genomen. Bovendien beschikt Theo van Epen over adequate firewall- en antivirusprogramma’s om het computernetwerk te beschermen en onbevoegden toegang ertoe te ontzeggen. De fysieke toegang tot de ruimtes waar de gegevens bewaard worden, is beperkt, alleen hiervoor bevoegde personen hebben hier fysiek toegang toe.

9. Links

De Website kunnen links naar andere websites bevatten. Dit privacy is alleen van toepassing op de website van Theo van Epen. Wanneer de klant verder gelinkt wordt naar een andere website, dient de klant het integriteitsbeleid dat op de betreffende website van toepassing is, te raadplegen. Theo van Epen is niet verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens van de klant door of op andere websites.

10. Wijzigingen privacyverklaring

Theo van Epen kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Theo van Epen gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Theo van Epen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Theo van Epen door een e-mailbericht te sturen naar info@theovanepen.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Theo van Epen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Theo van Epen door een e-mailbericht te sturen naar info@theovanepen.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).